(1)
Grzybowska, K. „Rowy leśne” I Miejsca, których „w ogóle Nie ma”. Harcerski Alert Zwycięstwa 1965 Jako Przyczynek Do Badania pamięci O Zagładzie. ZZSiM 2023, 440-461.