(1)
Kowalska-Leder, J. Fetyszyzacja autentyczności – Casus Muzeum-Miejsca pamięci. ZZSiM 2021, 73-98.