(1)
Borowicz, J. Co Widać Zaraz Po Wojnie? Zapomniane Obrazy Zagłady Z Lat Czterdziestych. ZZSiM 2021, 202-228.