(1)
Weksler-Waszkinel, R. J. Father Stanisław Musiał’s Struggle With Memory. ZZSiM 2008, 367-386.