(1)
Kuczyńska-Koschany, K. Zbyt mała, by Być (tak) dużą. Rozważania Na Marginesie Polskiej Edycji Krytycznej Mein Kampf Adolfa Hitlera . ZZSiM 2021, 525-547.