(1)
Engelking, B. Ucieczki Od Stygmatyzacji, zamknięcia, głodu I śmierci. Żydzi W Warszawie W Latach Okupacji. ZZSiM 2023, 48-85.