(1)
Janowski, M. . Polskie Obozy śmierci I Polskie Dobre Imię. ZZSiM 2018, 491-495.