Zaremba, M. (2010). Szaber Frenzy. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 173-203. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.124