Grabowski, J. (2010). Tadeusz Tomasz Krasnodębski, Policjant konspiratorem. Szesnaście lat na muszce Gestapo i bezpieki [Policeman-Conspirator. Sixteen years on a sight of Gestapo and State Security]. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 483-489. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.144