Leociak, J. (2005). Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad Zagładą Żydów (Rekonesans metodologiczny). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (1), 11-31. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.145