Grabowski, J. (2005). Polscy zarządcy powierniczy majątku żydowskiego - zarys problematyki. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (1), 253-260. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.161