Koźmińska-Frejlak, E. (2006). Świadectwo milczenia…Rozmowa z Jerzym Lewińskim, byłym funkcjonariuszem Służby Porządkowej getta warszawskiego. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 245-279. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.189