Molisak, A., Krawczyńska, D., & Ubertowska, A. (2006). WRÓBEL Józef, Miara cierpienia: o pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Molisak Alina, Judaizm jako los: rzecz o Bogdanie Wojdowskim; Krawczyńska Dorota, Własna historia Holocaustu: o pisarstwie Henryka Grynberga. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 501-506. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.207