Kopciowski, A. (2007). Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 178-207. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.228