Krzyżanowski, Łukasz . (2019). „To było między pierwszą a drugą”. Zabójstwo Róży Berger podczas pogromu w Krakowie 11 sierpnia 1945 r. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 409-445. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.17