Grabowski, J. (2008). Ratowanie Żydów za pieniądze – przemysł pomocy. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 81-109. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.268