Skibinska, A., & Libionka, D. (2008). „Przysięgam walczyć o wolną i potężną Polskę, wykonywać rozkazy przełożonych, tak mi dopomóż Bóg”. Żydzi w AK. Epizod z Ostrowca Świętokrzyskiego. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 287-323. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.275