Szaynok, B. (2009). „Tuż po Zagładzie”. Kościół wobec problematyki żydowskiej (VII 1944–VII 1946). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 128-148. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.309