Czubala, D. (2017). Pamięć Zagłady w narracji folklorystycznej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 203-229. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.357