Sitarek, A. (2017). „Zaprowiantowanie obozu jest podobno wzorowe…” Wiedza więźniów getta łódzkiego na temat ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 325-341. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.362