Krzywiec, G. . (2019). O faszyzmie w wersji polskiej i jego nieoczywistych dziejach raz jeszcze (na marginesie książki Szymona Rudnickiego Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 633-652. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.26