Odrzywołek, K., & Trojański, P. (2015). Dzieci Teheranu – od mrozów Syberii do słońca Palestyny. Rola delegatur Ambasady RP w ZSRR i Armii gen. Andersa w ratowaniu dzieci żydowskich. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 144-172. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.467