Majewska, J. (2015). „Czym wytłumaczy Pan…?” Inteligencja żydowska o polonizacji i asymilacji Żydów w getcie warszawskim . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 325-346. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.475