Ferenc-Piotrowska, M. (2015). „Ma ono na twarzy grymas dojrzałego i gorycz pokrzywdzonego […] – nie ma dzieciństwa”. Przemiany ról dzieci w rodzinie w getcie warszawskim. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 347-376. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.476