Leociak, J. (2015). Ginczanka. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 525-528. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.485