Kopciowski, A. . (2019). David A. Mandelbaum, From Lublin to Shanghai. The Miraculous Exile of Yeshivas Chachmei Lublin, tłum. Malky Heimowitz, New York: Mesorah Publications, 2012, 316 s. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 807-813. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.39