Leociak, J. (2015). Zagłada w „Muzeum życia” (Muzeum Polin i jego kłopoty z muranowskim genius loci). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 760-769. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.511