Grabowski, J. (2014). Przyczynek do biografii Ireny Sendlerowej (z dokumentów warszawskiego Ratusza). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 622-625. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.539