Ceran, T. (2014). Lech M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 1021-1025. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.571