Młynarczyk, W. (2014). Sylwia Karolak, Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947–1991. Kanon, który nie powstał. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 1044-1051. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.575