Krzywiec, G. (2013). O klerykalnym faszyzmie (Na marginesie Curriculum Vitae Jędrzeja Giertycha). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 537-548. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.601