Leociak, J. (2020). Ewa Wiatr, Krystyna Radziszewska (red.), Oblicza getta. Antologia tekstów z getta łódzkiego . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 809-814. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.647