Grzegorczyk, A. (2020). Procedura i przebieg transportów kolejowych z getta łódzkiego do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem (styczeń–maj 1942 r.). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 578-599. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.665