Wiatr, E. (2020). „Wyprawa w świat”. Wywiady przeprowadzone w getcie łódzkim przez członków Ha-Szomer Ha-Cair [oprac. Ewa Wiatr] . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 365-392. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.670