Libionka, D. (2020). Lokalne struktury Narodowych Sił Zbrojnych wobec ukrywających się Żydów w świetle powojennych materiałów śledczych i procesowych – przypadek powiatów miechowskiego i pińczowskiego. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 278-213. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.684