Sitarek, A. (2012). W obliczu „trudnej konieczności”. Administracja żydowska getta łódzkiego wobec wsiedleń Żydów z Rzeszy i Protektoratu (październik–listopad 1941 r.). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (8), 331-347. https://doi.org/10.32927/zzsim.692