Leociak, J. . (2010). O nadużyciach w badaniach nad doświadczeniem Zagłady. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (6), 9-19. https://doi.org/10.32927/zzsim.694