Editors. (2017). From the editors. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 7-8. Pobrano z https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/702