Schnepf-Kołacz, Z. . (2010). „Na ciechańskiej plebanii”. Historia ocalenia Zofii Trembskiej. Studium przypadku. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (6), 232-252. https://doi.org/10.32927/zzsim.722