Janczewska, M. . (2010). Jak blisko można podejść do umarłych? Daniel Mendelsohn, Zagubieni. W poszukiwaniu sześciorga spośród sześciu milionów, przeł. Piotr Szymor, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (6), 311-314. https://doi.org/10.32927/zzsim.743