Lenarczyk, W. (2010). Besatzung, Kollaboration, Holocaust. Neue Studien zur Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden [Okupacja, kolaboracja, Holokaust. Nowe studia na temat prześladowań i wymordowania Żydów europejskich], red. Johannes Hürter, Jürgen Zaruski, München 20. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (6), 351-356. https://doi.org/10.32927/zzsim.758