Obirek, S. (2010). Problem: Idith Zertal, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, przeł. Jan Maria Kłoczowski, Universitas, Kraków 2010. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (6), 357-361. https://doi.org/10.32927/zzsim.759