Skibińska, A. ., & Mazurek, J. . (2011). „Barwy Białe” w drodze na pomoc walczącej Warszawie. Zbrodnie AK na Żydach. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (7), 422-465. https://doi.org/10.32927/zzsim.798