Buryła, S. . (2011). Harald Welzer, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, tłum. Magdalena Kurkowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010, 321 s. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (7), 555-558. https://doi.org/10.32927/zzsim.814