Mazurek, J. ., & Skibińska, A. (2013). “Barwy Białe” on their Way to Aid Fighting Warsaw. The Crimes of the Home Army against the Jews. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 433-480. https://doi.org/10.32927/zzsim.827