Engelking, B. (2013). Notes by Jan Górnicki (Ber Oszer Weisbaum). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 499-520. https://doi.org/10.32927/zzsim.837