Krzywiec, G. (2013). Golden Harvest or Hearts of Gold? Studies on the Wartime Fate of Poles and Jews, edited by Marek J. Chodakiewicz, Wojciech J. Muszyński, Paweł Styrna (Washington DC: Leopolis Press, 2012); 370 pages. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 565-578. https://doi.org/10.32927/zzsim.840