Kowalska-Leder, J. (2021). Fetyszyzacja autentyczności – casus muzeum-miejsca pamięci. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 73-98. https://doi.org/10.32927/zzsim.872