Borowicz, J. (2021). Co widać zaraz po wojnie? Zapomniane obrazy Zagłady z lat czterdziestych. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 202-228. https://doi.org/10.32927/zzsim.876