Haska, A. (2021). „Choć klimat jest dobry…” Polscy Żydzi internowani na Jamajce w latach 1942–1945 . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 295-309. https://doi.org/10.32927/zzsim.880